MATRÍCULA

Elixe o formulario correspondente ao curso do que desexas facer a inscrición.
FORMULARIO PARA INTERPRETACIÓN NIVEL I - GUIÓN - CÁMARA E REALIZACIÓNDATOS DO CURSO

FORMULARIO PARA INTERPRETACIÓN NIVEL IIO/a interesado/a representante consente expresamente o tratamento dos datos persoais recollidos neste formulario e os obtidos durante todo o curso.
Devanditos datos serán obxecto de tratamento e incorporados a un ficheiro inscrito na Axencia de Protección de Datos, coa finalidade de realizar as tarefas de selección, quedando Voz Audiovisual facultada para manter un histórico dos mesmos e ceder os datos a empresas relacionadas co sector audiovisual coas que se colabora para idénticos fins. Poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante correo electrónico ou carta dirixíndoa a lopd@vozaudiovisual.com, ou ben á seguinte dirección: Avda. da Prensa 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña), previa acreditación da personalidade.